Tumblelog by Soup.io
 • dauser
 • icantbreathe
 • lady-blues
 • outofmyhead
 • kissable
 • HardcoreKarsten
 • halucine
 • zajonc
 • koszmarek
 • crystalmeth
 • afercia
 • vian
 • The-Chat
 • leksandra
 • summermind
 • mariet
 • fickleheart
 • spis-rzeczy-ulubionych
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 21 2018

Czuje się beznadziejnie. Nie chodzi o to, ze czuje się, źle. Po prostu brak mi nadziei, że będzie lepiej.
— Kacper Pietruszewski
Reposted fromtobecontinued tobecontinued viabadblood badblood
6617 f1fa 500
Reposted fromtfu tfu viabadblood badblood
5009 5d08 500
Reposted fromFienrira Fienrira vianezavisan nezavisan

February 20 2018

7040 968e 500
Reposted fromqb qb viagriber griber
Reposted fromFlau Flau viascorpix scorpix
3688 9224
Reposted frombzdura bzdura viascorpix scorpix
Reposted fromewelina ewelina viascorpix scorpix
9323 4f59
Reposted frompieprzycto pieprzycto viagriber griber
0408 8cd8 500
Reposted frommelanchujnia melanchujnia viagriber griber
Zależy mi na niej, cholera. A wiesz co to znaczy, przyjacielu? To znaczy, że ja jestem od niej uzależniony. Ale nie tak jak Ty od fajek. Ja jestem uzależniony od jej uśmiechu, który sam przywołuję na jej wargi. Od rozmów z nią, które ciągną się godzinami, a dzięki którym ona staje się weselsza. Od jej radości, która jest dla mnie diablo ważna. Od bycia jej podporą, na której może się oprzeć, gdy opadnie z sił. Od bycia jej Aniołem Stróżem, który unosi ją w górę, kiedy upada na dno. Od patrzenia w jej oczy, roześmiane i pełne czegoś, czego nie jestem w stanie nazwać. Od jej obecności i ciepła, które mi daje. Dlatego nie chcę jej stracić. Bo mi na niej zależy, przyjacielu. Jak cholera.
— Mikołaj Bajorek
I ja się zakochałam tak potwornie, że np. poprosiłam go do tańca - to była piosenka "Gdy tańczę z tobą to świat się uśmiecha'' i on mi odmówił. Ja natychmiast postanowiłam popełnić samobójstwo. I pamiętam, że postanowiłam truć się gazem (...) puściłam gaz i postanowiłam pożegnać się z życiem. I wtedy moja mama zawołała "Agnieszka" czy tam "Agusiu, zupa na stole". I ja wyjęczałam umierającym głosem syreny: "Ale jaka?". I usłyszałam z kuchni: "Pomidorowa". Postanowiłam przed śmiercią jeszcze zjeść jeden posiłek i jakoś mnie ta zupa na tyle wzmocniła, że do tej pory żyję.
— Agnieszka Osiecka
Reposted byberewereeternaljourneygreywolfdarshan
Bycie razem powinno być rzeczywistością lepszą od bycia samemu, wtedy ma sens. Taki wyższy, głębszy czy może szerszy poziom samotności. Jeśli natomiast bycie z drugą osobą nie jest chociaż trochę lepsze od bycia ze sobą, to nie widzę sensu w kontynuowaniu związku. Jeśli przeszliśmy przez pierwszą fazę docierania się i pojawiają się kryzysy, to mimo wszystko jestem za pracą, wysiłkiem, którego wymaga miłość. Ale trwałość sama w sobie wartością nie jest.
— Katarzyna Nosowska
Reposted frommhsa mhsa viacytaty cytaty
4265 2252 500
Reposted fromcreepandweirdo creepandweirdo viascorpix scorpix
9250 eb23 500
Reposted fromkarmacoma karmacoma viapl pl
9242 691f
Reposted fromkarmacoma karmacoma viagameofthrones gameofthrones
5850 eb64
Reposted fromwszystkodupa wszystkodupa viaarrives arrives
           
Reposted fromdontmakemeangry dontmakemeangry viagreywolf greywolf
Nie ma sensu wierzyć w to, co się widzi, jeśli widzi się tylko to, w co się wierzy.
— "Malfetto, Mroczne Piętno" Marie Lu
Reposted frommyslodsiewnia myslodsiewnia viacytaty cytaty
3632 dbce 500
Reposted fromnothingforyou nothingforyou viagreywolf greywolf
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl