Tumblelog by Soup.io
 • icantbreathe
 • lady-blues
 • outofmyhead
 • kissable
 • HardcoreKarsten
 • halucine
 • zajonc
 • koszmarek
 • crystalmeth
 • afercia
 • vian
 • The-Chat
 • leksandra
 • summermind
 • mariet
 • fickleheart
 • spis-rzeczy-ulubionych
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 20 2017

3777 278a 500
Reposted fromgacior gacior
3926 064e 500
Reposted fromMsChocolate MsChocolate
3936 4eb8 500
lepiej wiecznie szukać, niż choć raz przed sobą skłamać  że znalazłem, że już mam,  że wystarcza. 
Reposted fromnonperfect nonperfect
9221 46c1 500
Reposted fromBalladyna Balladyna vianezavisan nezavisan
1340 03e0
Reposted fromnuclear-raven nuclear-raven vianezavisan nezavisan

I tylko przyjdź.
Dotknij mnie czule, i przytul tak, abym zapomniała o wszystkim.
Pocałuj tak, abym na przekór samej sobie poczuła się szczęśliwa.
A wtedy pójdę za tobą na koniec świata.
— Lady Makbet - Makbet- W.Szekspir
Reposted fromkejtowa kejtowa viaTyMiJestes TyMiJestes
Moim zdaniem to niczego nie jestem pewien, jednak widok gwiazd sprawia, iż zaczynam marzyć.
— Vincent van Gogh
Znajdź kogoś z kim możesz się śmiać ze wszystkiego, a reszta się jakoś ułoży. 
0081 02f8
Reposted fromdailylife dailylife viaTyMiJestes TyMiJestes
5968 59f4 500
Reposted fromzdjeciahuja zdjeciahuja
1334 1d31
Reposted fromndmyth ndmyth viazdjeciahuja zdjeciahuja

prosze-nie-zostawiaj-mnie:

Człowiek samotny to taki, który dla nikogo nie jest na pierwszym miejscu.

Trzeba uważać:
czas się zbyt łatwo na przeszłość zamienia.
— Krzysztof Kamil Baczyński, Elegia codzienna
Smutno mi za tym wszystkim dalekim, co mogłem nazywać moim.
— Tadeusz Makowski 'Pamiętnik'
Przeczytaj piękny wiersz. Słowa mogą wypełnić te miejsca w twojej duszy, do których nie dotrze czekolada.
— Regina Brett
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl