Tumblelog by Soup.io
 • icantbreathe
 • lady-blues
 • outofmyhead
 • kissable
 • HardcoreKarsten
 • halucine
 • zajonc
 • koszmarek
 • crystalmeth
 • afercia
 • vian
 • The-Chat
 • leksandra
 • summermind
 • mariet
 • fickleheart
 • spis-rzeczy-ulubionych
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 21 2017

2974 f6e4
Reposted fromhyphaeoflove hyphaeoflove vialexxie lexxie
  
Reposted fromdreamadream dreamadream viairmelin irmelin

July 20 2017

8895 c907 500
Silver & Gold
1572 0fc6
2835 e283
8447 7fba
4195 7843
Reposted frommicomomicuando micomomicuando viagitana gitana
3929 4e35

Scott Waters from Florida went to England. 

Robienie sobie nawzajem niespodzianek, choćby takich małych, jest ważne. To jak powiedzieć komuś "kocham Cię i uwielbiam patrzeć jak się uśmiechasz, dlatego posiedziałem trochę i wymyśliłem coś specjalnego". Niespodzianki pokazują, że tęsknimy. Pokazują, że nam zależy. Że kochamy.
— wieczorno-nocne przemyślenia
Reposted fromwisniowysad wisniowysad viathesmajl thesmajl
3112 1cea 500
Reposted fromsfm sfm viaamelinowa amelinowa
3892 a1ce 500
Reposted fromslodziak slodziak viaamelinowa amelinowa
0326 7322
Reposted fromsonaive sonaive viaamelinowa amelinowa
-Co to jest samotność? -spytał mnie mój młodszy brat.
-Samotność to jest to, kiedy po całym dniu włączasz telefon i nie widzisz żadnej wiadomości. Po prostu nikt się Tobą nie interesuje.
— autor nieznany
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze viamarghot marghot
6434 e100
Reposted fromkarahippie karahippie viamarghot marghot
ona zrozumiała pierwsza, że ma swoje życie, a nie Twoje problemy do wzięcia.
Reposted fromorchis orchis viamarghot marghot
1535 587d 500
1898 4382 500
Reposted fromrof rof viamarghot marghot
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl