Tumblelog by Soup.io
 • dauser
 • icantbreathe
 • lady-blues
 • outofmyhead
 • kissable
 • HardcoreKarsten
 • halucine
 • zajonc
 • koszmarek
 • crystalmeth
 • afercia
 • vian
 • The-Chat
 • leksandra
 • summermind
 • mariet
 • fickleheart
 • spis-rzeczy-ulubionych
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 18 2018

Reposted fromFlau Flau viagreywolf greywolf
Nie spełnisz swoich marzeń i planów, będziesz żyć poprawnie, nudno i przeciętnie jak miliony innych ludzi na świecie. Będziesz codziennie rano chodzić do pracy, która będzie w porządku, wracać do domu, robić obiad, sprzątać, zajmować się dziećmi - i to wszystko będzie poprawne i standardowe. Będziesz jeździć na wakacje. Dzieci się wyprowadzą, twój partner zestarzeje się i utyje, przejdziesz na emeryturę i będziesz powtarzać: zawsze chciałem/chciałam zobaczyć Bombaj. Zawsze chciałem/chciałam nagrać płytę, zobaczyć wschód słońca w Nowej Zelandii, jechać ferrari po bulwarze Zachodzącego Słońca, kochać. Nienawidzić, krzyczeć. Ale tego nie zrobiłem. Bo nie było pieniędzy, czasu, ochoty, możliwości. Bo się bałam/bałem. Straszne prawda?
— Piotr C. "Brud"
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaalone-again alone-again
0687 d73b 500
Przez całe życie ludzie będę próbowali osłabić twoją wiarę w siebie. Kiedy tak się zdarzy, przypomnij sobie, że dopną swego tylko wtedy, gdy im na to pozwolisz. Krocząc przez życie, zawsze trzymaj wysoko uniesioną głowę i nie zatrzymuj się. Nigdy nie pozwól nikomu odebrać sobie wiary w siebie, bo to naprawdę jest wszystkim, co posiadasz.
— Sherry Argov
Reposted fromoutofmyhead outofmyhead viaalone-again alone-again
3268 5310
Reposted fromqb qb viagreywolf greywolf
4836 e227
Reposted fromlove-winter love-winter viaunspokennnn unspokennnn

April 17 2018

3206 524b
7112 bca6 500
Reposted fromseaweed seaweed viainsanedreamer insanedreamer
3182 6335
Reposted fromnezavisan nezavisan
1697 45cd 500
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality
3251 4f12
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015
Dzień bez Ciebie nie jest dniem, tylko ciągiem zdarzeń, bez szczęścia, miłości.
— moglismywszystko.soup
Reposted fromlovvie lovvie
3254 39fe 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015
3257 572d 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015
3306 a1ac
Reposted fromdunkelbunt dunkelbunt
Umieram co wieczór przez miłość, co wieczór, gdy siedzę tu sam
— Taconafide
Reposted frommiss-reckless miss-reckless
3343 fc8a
Reposted fromtfu tfu
3370 05bc 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015
8754 b228 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viaovtza ovtza
9032 3d92
Reposted fromgreens greens viagriber griber
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl